Vrijwilligers gevraagd

Wil je meehelpen met het planten van kleine bomen en struiken, waardoor boomkikers beter de weg kunnen vinden van het ene naar het andere natuurgebied? Dat kan op 21 of 22 november 2022. De tijd hangt af van de voorkeur van de belangstellenden.

Het gaat om aanplant in de nieuwe ecologische verbindingszone tussen natuurgebied De Brand en natuur-gebied Huis ter Heide. Het gebied ligt ten noorden van de Houtsestraat in Tilburg, vlakbij het Noorderbos. Hier zijn afgelopen voorjaar nieuwe poelen gegraven en is kruidenvegetatie ingezaaid. Nu worden door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen voor gemeente Tilburg bomen en struiken geplant, zoals sleedoorn, vlier, lijsterbes e.d. Dat is veel handwerk en daar kan men hulp bij gebruiken. Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan via

stichtingnieuwewarande@gmail.com.

Wij verzamelen de aanmeldingen en geven deze door aan de organisator.

Gerelateerde berichten