Ontwikkelingen Zwaluwenbunders

In 2016 vatte de gemeente Tilburg het plan op om een bedrijventerrein met grote distributiecentra aan te leggen in het gebied de Zwaluwenbunders (onderdeel van ons werkgebied).

Stichting Nieuwe Warande was fel tegen deze ontwikkeling, omdat het veel overlast zou geven van geluid, verkeer, licht, stikstof voor bewoners, flora en fauna, een aantasting van het leefgebied van de reeën, dassen en vogels betekende, verlies van historisch landschap en verstoring van belangrijke waterlopen.
Samen met bewoners uit het gebied en andere maatschappelijke organisatie hebben wij ons hiertegen verzet, door oa. het rondleiden van raadsleden en het laten zien van de impact, indienen van zienswijzen op het bestemmingsplan en het opstellen van een petitie die door bijna 750 mensen is ondertekend.

In 2021 heeft de Gemeenteraad definitief besloten, onder andere onder invloed van grote maatschappelijke weerstand, af te zien van de plannen voor grootschalige industrie. De waarde van het landschap Zwaluwenbunders  werd nu geborgd door dit integraal onderdeel te laten worden van Landschapspark Pauwels en alleen ontwikkelingen toe te staan die het landschap en natuurontwikkeling als uitgangspunt hebben.

In 2022 kwam de gemeente  Tilburg met een invulling van het gebied Rugdijk/Zwaluwenbunders. Men wil een zogenaamd ‘klimaatlandgoed’ van zo’n 90 hectare creëren. Dat is een landgoed waar je een combinatie van extensieve/biologische landbouw, natuur en recreatie vindt. Op die manier moet er tussen Tilburg-noord, Udenhout en Berkel-Enschot een aantrekkelijk landschap ontstaan waar dieren, planten, insecten en inwoners zich thuis voelen. Dit moet aansluiten op het eveneens in ontwikkeling zijnde Waterlandschap Pauwels. Verbeteren van de waterkwaliteit, meer en beter groen en het tegengaan van verdroging zijn daar belangrijke doelen.

Ongeveer de helft van het in te richten klimaatlandgoed gaat nieuw bos worden, een kwart wordt heide, waarmee het landschap van honderd jaar geleden teruggebracht wordt. Het overblijvende kwart moet ingevuld worden met biologische landbouw die het bodem- en waterleven ten goede komt. Fiets- en wandelpaden moeten het nieuw aan te leggen gebied gaan ontsluiten.

Over een periode van zo’n tien jaar zouden deze plannen hun beslag moeten krijgen. Waarlijk iets om naar uit te zien!

Plangebied Klimaatlandgoed Zwaluwenbunders 2022

Gerelateerde berichten