Nieuwe bomen geplant

In april 2023 zijn mede op ons initiatief meer dan veertig inheemse bomen geplant langs het graspad tussen Quirijnstokstraat en Vijfhuizen.

De bomen vormen een mooi element in het landschap en markeren het wandelpad. Als ze gegroeid zijn, geven ze schaduw aan wandelaars en zijn ze een fijne plek voor vogels en andere dieren. Bovendien zorgen ze ervoor dat de bodem meer vocht vasthoudt. In dit open landschap vormen kleine landschaps­elementen als een bomenrij of braamstruweel belangrijke stapstenen voor dieren. Ze geven hen bescherming en voedsel, waardoor zij zich kunnen verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere en een nest kunnen maken.

Gerelateerde berichten