Dertig vogelsoorten tijdens vogelwandeling 5 mei

Door Ad Kolen

Met aanvankelijk een ietwat grauwe bewolking, die later breekt en een beetje zon door laat is het een mooie ochtend om te vogelen. Mede door de relatieve windstilte zien en horen we meerde bijzondere vogels. De baltsende kieviten worden aanvankelijk verstoord door de activiteiten van een hondenclub. Tussendoor vinden de kieviten wel tijd om de laag overvliegende zwarte kraaien te verjagen die te dicht hun broedgebied naderen. De roodborsttapuiten, zowel de mannetjes als de vrouwtjes, laten zich meerdere malen vanaf een redelijk afstand bewonderen. De mannetjes met hun pikzwarte kop (tèèrpötje) en wit in de hals en op de vleugels naast de meer bescheiden geklede vrouwtjes met hun lichtroze getinte borstveren.

Tussen frisgroene slaplantjes van de juist verplaatste biologische tuinderij ’’De Wenteling’’ foerageren enkele kneuen. De kneuterige onregelmatige zang van dit mooie vogeltje met warmbruine bovendelen en rode borst en voorhoofd klinkt uit de aangrenzende bomenrij van de Zwaluwsestraat naast de mauwende geluiden van meerdere groenlingen. Iets verderop valt een oplettende deelnemer een vogel op, die als een tapuit wordt gedetermineerd. Het is een vrouwelijk exemplaar op weg naar haar broedgebied. Een vogel van duinen en zandverstuivingen die tijdens de voorjaars- en de najaarstrek op de Brabantse zandgronden wordt gezien. In nagenoeg alle (6) teljaren in de Nieuwe Warande, is deze vogelsoort hier gezien.

Meerdere koolmezen en pimpelmezen hebben de nestkasten in de bomenrij langs deze modderige zandweg bezet. De clusters van nestkasten zijn opgehangen om de ringmussen broedgelegenheid te broeden. Deze mussensoort van agrarische gebieden is inmiddels uit de gebieden ten noorden van Tilburg verdwenen. Een openbaring zijn de veldleeuweriken die door enkele medewandelaars worden opgemerkt. Ondanks de grootschaligheid en het meest intensieve gebruik van het gebied schijnen toch enkele paren hier het hele voorjaar en de zomer te verblijven. We zijn getuige van het fantastisch schouwspel van een uitbundig zingende veldleeuwerik die zich vanaf de bodem de hoogte in werkt. Waarna we hem uit het oog verliezen.

Naast de zandwegen, zijn ook de velden en de graslanden in de Zwaluwenbunders, het gebiedsdeel waar we nu lopen, nog zeer nat. Van bewerking is nog nauwelijks sprake en van inzaaien al helemaal niet. Een uitzonderlijke situatie voor deze tijd van het jaar. In dit tijdvak steken gewoonlijk de eerste maisplantjes hun blad al boven de grond uit. Nu baltsen kievieten boven een natte laagte in een maisstoppelveld. Op een oude waterput, aan de rand van dit veld, wordt een gele kwikstaart opgemerkt. Het gaat hier over een mannetje van een ondersoort met veel geel in het verenkleed. Langzaam maar zeker naderen we het eindpunt van deze vogeltocht waar 22 deelnemers genoten van de vogels en hun zang de verhalen daar over.

Terug bij Brasserie Valentijn, (Molenhoefstraat 44, 5071 RM) Udenhout sluit de gids het geheel af en gaat iedereen weer zijn eigen weg na de mooie ochtendwandeling met 30 waargenomen vogelsoorten: Blauwe reiger, nijlgans, wilde eend, buizerd, torenvalk, kievit, kleine mantelmeeuw, holenduif, houtduif, veldleeuwerik, boerenzwaluw, gele kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, zwarte roodstaart, tapuit, merel, grasmus, zwartkop, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus en vink.

Gerelateerde berichten

Vogelwandeling 5 mei

Voor allen die kennis willen maken met de natuur en het landschap van De Nieuwe Warande organiseert Stichting Nieuwe Warande een vogelwandeling door de Zwaluwenbunders

Lees verder »