Bestuursleden gezocht

Door het vertrek van enkele bestuursleden van onze  stichting zijn wij op zoek naar vervangers.

De stichting richt haar werkzaamheden op het open gebied tussen het Noorderbos in Tilburg, de Waalwijkse weg, Berkel-Enschot en de Burgemeester Bechtweg. Het gebied van een kleine 600 ha groot, wordt aangeduid met de namen Nieuwe Warande en Zwaluwenbunders, en ligt in Landschapspark Pauwels.

Wij houden ons bezig met ecologie, natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten, kennisoverdracht via de media en rondleidingen in het gebied. Wij zijn een door de gemeente Tilburg gewaardeerde gesprekspartner met betrekking tot de inrichting en het beheer van het gebied.

Voor de komende jaren staan er in het gebied grote projecten op stapel die het aanzien ingrijpend gaan veranderen, zoals de aanleg van een Waterpark, de herinrichting van een gedeelte van de Zwaluwenbunders en de verdere uitbouw van Landschapspark Pauwels.

Hebt u interesse om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de toekomstplannen? Laat ons dat weten via stichtingnieuwewarande@gmail.com

We nemen dan contact met u op om dit samen te bespreken.

Gerelateerde berichten