Landschapsontwikkeling

Home >> Activiteiten >> Landschapsontwikkeling

We zetten ons in om de duurzame ontwikkeling van het landschap in ons gebied te bevorderen. In december 2021 hebben we op dit vlak een actieplan opgesteld. We bespreken onze wensen en adviezen met diverse belanghebbenden om zo bij hen draagvlak en actiebereidheid te creëren voor onderdelen van ons plan.

Klik hieronder om ons plan in te kijken:

Berichten