Over Ons

waar staan wij voor

Over ons

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we  met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we stimuleren de uitbreiding van wandelpaden.

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com

De stichting is  opgericht door drie buurtbewoners. Inmiddels hebben we een kerngroep met meerdere bewoners van het gebied en de dorpen en wijken eromheen. We zijn mensen met kwaliteiten op allerlei gebieden: een ecoloog, een cultuurhistoricus, kenners van flora en fauna, wandelen, educatie en andere zaken die nodig zijn om ons werk te organiseren. Wat ons verbindt, is onze liefde voor het gebied en onze wens om het nog mooier en aangenamer te maken dan het al is.

Onderaan de pagina vindt u de statuten van de stichting, het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening. Maar eerst stellen de leden van de kerngroep zich aan u voor.

Lambert Winkelmolen, voorzitter

Ik woon al jaren aan de rand van de Nieuwe Warande, in Berkel-Enschot, en heb het gebied leren kennen tijdens mijn regelmatige hardlooprondjes.

Als historicus en natuurliefhebber ging mijn interesse al snel wat verder dan alleen maar het op peil houden van mijn conditie. Onderzoek bracht een in alle opzichten interessante geschiedenis van het gebied aan het licht. Een uitdaging voor de toekomst is, om het verleden wat zichtbaarder te maken en de verdere ontwikkeling van het gebied hierop te laten aansluiten.

Ben Delbaere, penningmeester

Als natuurliefhebber en ecoloog denk je niet meteen aan het gebied van de Nieuwe Warande. Toch heb ik er, als inwijkeling in Udenhout, sinds een aantal jaar bijzonder interesse voor.

Door de aanleg van het ommetje heb ik het gebied van dichtbij leren kennen. Er leeft meer spannends en moois dan je op het eerste gezicht zou denken. En vooral heeft het gebied veel potentie om een rijkere boerennatuur te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ecologisch bermbeheer of het in ere herstellen van kleine landschapselementen. Daar wil ik vanuit de stichting graag aan bijdragen.

Kris van Weegberg, secretaris

Ik ben een fervent wandelaar en natuurliefhebber uit Tilburg-Noord en vind het heerlijk om vanuit mijn huis het buitengebied in te lopen. Daarom zet ik mij in om meer wandelpaden te creëren in onze omgeving en het buitengebied nog aantrekkelijker te maken.

Ik ben ook een fan van de natuurwerkdagen waarop we samen aan de slag gaan om landschapselementen zoals de poelen te onderhouden en zo nog beter tot hun recht te laten komen. Lekker samen aan de slag!

Pieter Adriaansen, lid kerngroep

Ik wil graag goed zorgen voor de natuur in mijn ‘achtertuin’. Ik woon in Berkel-Enschot. Geïnspireerd door het vele groen en de weidse natuur in onze omgeving werd ik, al wandelend door De Nieuwe Warande, uitgedaagd om meer over dit gebied te leren.
Binnen de stichting houd ik mij vooral bezig met praktische zaken als het organiseren van de natuurwerkdagen en opschoondagen.
Verder ben ik een fanatieke lange-afstandwandelaar en natuurfotograaf.