Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we  met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we stimuleren de uitbreiding van wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Relatie natuur & Gezondheid

 

Dr. Jolanda Maas van de VU in Amsterdam vertelde inspirerende feiten over de positieve relatie tussen natuur en gezondheid tijdens een themabijeenkomst van Stichting Duurzaamheidsvallei in november 2023. Mensen die regelmatig in aanraking komen met natuur blijken gezonder dan andere mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzoeksresultaten leidden tot het advies dat bewoners in de directe woonomgeving:

  • uitzicht moeten hebben op minstens 3 bomen;
  • 30% groen/boombedekking nodig hebben;
  • binnen 300 meter moeten wonen van een parkomgeving

Dus de 3 - 30 - 300 regel.

 

Voor een samenvatting van Stichting Duurzaamheidsvallei van de informatie van Dr. Jolanda Maas, zie hier

---------------------------------------------