Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we binnenkort met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we zijn een plan aan het maken voor meer wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Vrijwilligers gevraagd

Wil je meehelpen met het planten van kleine bomen en struiken, waardoor boomkikers beter de weg kunnen vinden van het ene naar het andere natuurgebied? Dat kan op 21 of 22 november a.s. De tijd wordt bepaald afhankelijk van de voorkeur van de belangstellenden.

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om aanplant in de nieuwe ecologische verbindingszone tussen natuurgebied De Brand en natuurgebied Huis ter Heide.

Het gebied ligt ten noorden van de Houtsestraat in Tilburg, vlakbij het Noorderbos. Hier zijn afgelopen voorjaar nieuwe poelen gegraven en is kruidenvegetatie ingezaaid. Nu worden door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen voor gemeente Tilburg bomen en struiken geplant, zoals sleedoorn, vlier, lijsterbes e.d. Dat is veel handwerk en daar kan men hulp bij gebruiken.

Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan via

stichtingnieuwewarande@gmail.com.

Wij verzamelen de aanmeldingen en geven deze door aan de organisator.

--------------------------------------------------------