Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we  met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we stimuleren de uitbreiding van wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Bestuursleden gezocht

Door het vertrek van enkele bestuursleden van onze  stichting zijn wij op zoek naar vervangers.

De stichting richt haar werkzaamheden op het open gebied tussen het Noorderbos in Tilburg, de Waalwijkse weg, Berkel-Enschot en de Burgemeester Bechtweg. Het gebied dat een kleine 600 ha. groot is en wordt aangeduid met de namen Nieuwe Warande en Zwaluwenbunders, en ligt in Landschapspark Pauwels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij houden ons bezig met ecologie, natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten, kennisoverdracht via de media en rondleidingen in het gebied. Wij zijn een door de gemeente Tilburg gewaardeerde gesprekspartner met betrekking tot de inrichting en het beheer van het gebied.

Voor de komende jaren staan er in het gebied grote projecten op stapel die het aanzien ingrijpend gaan veranderen, zoals de aanleg van een Waterpark, de herinrichting van een gedeelte van de Zwaluwenbunders en de verdere uitbouw van Landschapspark Pauwels.

Hebt u interesse om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de toekomstplannen? Laat ons dat weten via stichtingnieuwewarande@gmail.com

We nemen dan contact met u op om dit samen te bespreken.

--------------------------------------------------------